Skip to main content

In elke gemeente dienen huishoudens afvalstoffenheffing te betalen: een belasting waarmee de gemeente de kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt. Maar bedrijven produceren vaak veel meer afval dan particulieren. Als eigenaar van een onderneming vraagt u zich wellicht af of deze heffing, naast voor huishoudens, dan ook voor bedrijven geldt. Hieronder vindt u het antwoord.

Afhankelijk van uw situatie betaalt u als onderneming gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit hangt deels af van het soort bedrijf dat u hebt en de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd. De afvalstoffenheffing geldt alleen voor huishoudens, en deze hoeft dus niet betaald te worden door bedrijven. In veel gemeenten kunt u uw bedrijfsafval wel laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst; als u daar gebruik van maakt, betaalt u reinigingsrecht. Wordt deze dienst niet aangeboden in uw gemeente, dan zult u een contract moeten afsluiten met een erkende afvalinzamelaar.

Afvalstoffenheffing in de vorm van reinigingsrecht

Met het reinigingsrecht betalen bedrijven voor het inzamelen en verwerken van hun afval door de gemeente. In sommige gemeenten, die dit verzorgen, betalen bedrijven een vast bedrag aan reinigingsrecht voor een beperkte hoeveelheid afval. Andere gemeenten kijken naar de bedrijfssector en het aantal medewerkers om het bedrag voor het reinigingsrecht te bepalen. Ga dus bij uw gemeente na wat de tarieven zijn.

Afvalstoffenbelasting voor afvalbedrijven

Indien u een afvalverwerkend bedrijf met een stortplaats of vuilverbrandingsinstallatie hebt, of als u Nederlands afval naar het buitenland vervoert om het daar te laten storten of verbranden, dan moet u afvalstoffenbelasting (niet te verwarren met de afvalstoffenheffing) betalen. U kunt deze belasting doorberekenen aan degene die de afvalstoffen bij u afgeeft.

Afval laten ophalen

Restafval van bedrijven in gemeenten die geen verwerking van bedrijfsafval verzorgen, kan worden weggebracht naar een externe verwerker. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt het ook laten vervoeren door Bedrijfsafval Ophalen. Onze chauffeurs zamelen uw restafval in en brengen het naar de verbrandingsoven in Dordrecht. Uiteraard kan ook ander afval worden ingezameld. Organisch afval wordt verwerkt tot groene stroom middels bio-vergisting; vertrouwelijk papier wordt direct in onze wagens vernietigd en papier uit de papiercontainer wordt volledig gerecycled. U biedt uw afval aan in een 500 liter rolcontainer voor vertrouwelijk papier, die op werkdagen tussen 7 uur ’s ochtends en 5 uur ’s avonds wordt geledigd. Bij het aanvragen van een container, selecteert u het type afval dat u wilt laten ophalen, kiest u het volume van de bak, bepaalt u hoe vaak de rolcontainer opgehaald moet worden, en maakt u een abonnementskeuze.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.