Skip to main content

Als ondernemer of bedrijfseigenaar heeft u de verantwoordelijkheid om bedrijfsafval af te voeren en te laten verwerken. Voor zakelijk afval storten gelden andere regels dan bij het weggooien van huishoudelijk afval. Zo bent u verplicht om zakelijk afval te scheiden. Met behulp van de Afvalwijzer kunt u dit op een overzichtelijke manier doen. Daarnaast heeft u een aantal opties wat betreft het storten van het afval dat uw bedrijf produceert. In dit artikel zetten we de verschillende opties voor u op een rijtje.

Zakelijk afval naar de milieustraat brengen

Net als particulieren, kunnen ondernemers ervoor kiezen om bedrijfsafval zelf naar een milieustraat te brengen. Om het afval op een veilige manier te kunnen verwerken, zal de beheerder van de stortplaats willen weten waar de afvalstoffen vandaan komen, hoe het afval is ontstaan, hoe de afvalstoffen binnen het bedrijf behandeld zijn en of de afvalstoffen gevaarlijke eigenschappen hebben.

Inzameling door de gemeente

In sommige gevallen kun u het zakelijk afval door de gemeente laten ophalen. Dit is mogelijk wanneer uw bedrijf afvalstoffen produceert die vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval. U moet er in dit geval wel rekening mee houden dat gemeentes niet verplicht zijn om zakelijk afval te accepteren. Check daarom eerst of dit mogelijk is in de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is. Voor het inzamelen van zakelijk afval door de gemeente betaalt u een reinigingsrecht. Het bedrag dat u betaalt aan de gemeente kan soms verschillen. Dit bedrag wordt soms bepaald door de bedrijfsgrootte en de sector waarin uw bedrijf opereert. In andere gevallen bent u een vast bedrag verschuldigd voor het inzamelen van een beperkte hoeveelheid zakelijk afval.

Erkende ophaalservice

Als de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd geen zakelijk afval inzamelt, kunt u kiezen voor een erkende particuliere inzameldienst, zoals de ophaalservice van Bedrijfsafval Ophalen.

Bij ons kunt u rolcontainers huren voor verschillende soorten bedrijfsafval, zoals een restaf valcontainer of een papier container. Wij komen eens in de zoveel tijd langs om de containers voor u leeg te maken en het afval af te voeren. U kiest zelf voor een ophaalfrequentie: bijvoorbeeld 2x per week, 1x per week of 1x per 2 weken.

Zakelijk afval registreren

Wanneer u kiest voor de ophaalservice van Bedrijfsafval Ophalen, dient u een aantal documenten te bewaren voor de administratie. U moet namelijk kunnen aantonen wat er gebeurt met het zakelijke afval dat uw bedrijf produceert. Voor deze afvalstoffenregistratie moet u de volgende documenten bewaren voor een periode van 5 jaar:

  • Het contract dat u heeft afgesloten met het bedrijf dat het afval ophaalt;
  • De afvalrekening;
  • Een kopie van de begeleidingsbrief van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Wilt u meer weten over onze ophaalservice? Neem gerust contact met ons op!