Skip to main content

Heeft u een eigen bedrijf, of gaat u binnenkort een eigen onderneming starten? Dan krijgt u te maken met bedrijfsafval. Wat is bedrijfsafval precies? En wat moet u daar als ondernemer mee doen? Op deze vragen gaan wij u antwoord geven. Bent u graag milieubewust bezig net als wij van bedrijfsafvalophalen.nl? In dit artikel leggen we u tevens uit hoe u het verwerken van uw bedrijfsafval op een duurzame manier doet.

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval bestaat uit een mengeling van verschillende soorten afval. Denk dan bijvoorbeeld aan papier of karton, plastic, glas, aardewerk, verpakkingsmaterialen, blik of groenafval. Heel wat! Echter zijn er ook nog altijd bepaalde afvalsoorten die niet in dit rijtje thuishoren. Denk bijvoorbeeld aan batterijen, elektronica of gevaarlijke afvalstoffen: deze kunnen niet zomaar in deze afvalstroom worden opgenomen. Bedrijfsafval wordt, in tegenstelling tot huishoudelijk afval, niet door de gemeente opgehaald. U bent als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de inzameling en de afvoer van dit afval.

Scheiding van bedrijfsafval

Het is altijd het beste om afval – of dit nou gaat om huis-, tuin- en keukenafval of bedrijfsafval – zoveel mogelijk te scheiden bij de bron. Op deze manier kan bedrijfsafval het beste en het meest duurzaam worden verwerkt. In Nederland bent u als bedrijf zelfs verplicht om afval gescheiden aan te bieden, zodat zoveel mogelijk materialen kunnen worden gerecycled of hergebruikt. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een papier- en kartoncontainer en een container restafval om afvalstromen gescheiden te houden. Produceert uw bedrijf te weinig afval om te kunnen scheiden of bijvoorbeeld alleen niet recyclebare afvalstoffen? Dan vervalt de verplichting om afval te scheiden.

Overig afval

Er zijn een aantal soorten afval waar u extra zorgvuldig mee om moet gaan en die altijd gescheiden moeten worden aangeboden. Als uw bedrijf bijvoorbeeld gevaarlijk afval produceert dan mag dit nooit bij het reguliere afval terecht komen. Ook metaal, elektronische apparatuur en stoffen als hout of textiel moeten gescheiden worden ingezameld. Wat is nog meer gevaarlijk bedrijfsafval? Denk aan batterijen of chemisch afval. Deze soorten bedrijfsafval kunt u apart verzamelen of aanmelden zodat ze op de juiste manier worden verwerkt.

Duurzaamheid

Kiest u voor BedrijfsafvalOphalen.nl, dan kiest u voor een duurzame verwerking van uw afval. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en wij gaan verantwoord om met uw bedrijfsafval. Naast het zo duurzaam mogelijk verwerken van uw afval zijn wij donateur van Stichting De Noordzee, waarmee wij een bijdrage leveren aan een afvalvrij milieu. Door uw afval bij de bron te scheiden kunnen wij zorgen voor afvalverwerking waarbij zoveel mogelijk van de afvalstoffen worden hergebruikt, gerecycled of omgezet worden tot energie.

Neem contact op voor advies

Bent u geïnteresseerd in onze service op het gebied van bedrijfsafval? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor passend advies. Wij helpen u graag door een offerte op maat aan te bieden, die aansluit bij de wensen van uw bedrijf.