Skip to main content

Afval scheiden is misschien wel dé belangrijkste stap naar een duurzamere toekomst. Het onderwijs speelt hierin een onmisbare rol. Afval op school dat niet goed gerecycled wordt heeft namelijk een groot effect op onze ecologische voetafdruk. Door leerlingen en studenten bewust te maken van het belang van afvalbeheer en hen te betrekken bij afvalscheiding, kan een onderwijsinstelling indirect een positieve invloed hebben op deze ecologische voetafdruk. De school heeft dus een voorbeeldrol. Daarom is het net zo belangrijk dat er op school zelf aan afvalscheiding en milieuvriendelijke afvalverwerking wordt gedaan. Wij leggen graag uit hoe wij hieraan bij kunnen dragen.

1. Educatie en bewustwording over afval

Het lijkt misschien een open deur, maar de eerste stap naar effectiever afval scheiden in het onderwijs, draait om educatie. Door middel van bijvoorbeeld lessen, workshops of creatieve projecten kan een school leerlingen en studenten het belang van het juist scheiden van afval uitleggen, en hen aanzetten hieraan mee te werken. Door leerlingen en studenten op een leuke en enthousiasmerende manier aan de slag te zetten met afvalscheiding en bewustwording rondom duurzaamheid, is de stap naar daadwerkelijk goed ingerichte en effectieve afvalstromen een stuk kleiner.

2. Afval scheiden op school

Wanneer leerlingen en studenten het belang van een verkleinde voetafdruk en dus afval scheiden begrijpen, kunnen ze zelf aan de slag. Hierbij is het belangrijk dat alle praktische zaken die hiervoor nodig zijn, door de school worden gefaciliteerd. Denk aan het zorgen voor voldoende afvalbakken waar materialen gescheiden kunnen worden aangeboden (zoals papier, plastic, glas en organisch afval). Ook kunnen er programma’s worden opgezet voor het inzamelen van lege batterijen, elektronische apparaten of statiegeldflesjes. Maak het zo makkelijk mogelijk, door bijvoorbeeld met herhaalde uitleg en pictogrammen te werken. Zo bereik je sneller een succesvol resultaat.

3. De afvalstromen beheren

Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om de leerlingen afval te laten scheiden als het daarna weer op een hoop terechtkomt. Gelukkig kunnen wij daarbij helpen! Bedrijfsafval Ophalen kan ervoor zorgen dat het geproduceerde afval van uw onderwijsinstelling op regelmatige basis wordt afgevoerd en dat alles milieuvriendelijk en op de juiste manier wordt verwerkt. Zo hoeft u zelf enkel en alleen te zorgen dat in de school alle faciliteiten aanwezig zijn om de leerlingen en het personeel hun afval goed te laten scheiden, en dat iedereen zich hier bewust van is. Wij helpen u graag met de rest door programma’s op maat te bieden voor het verwerken van zakelijk afval, die een oplossing hebben voor uw specifieke situatie.

Op naar een duurzame toekomst door afval scheiden in het onderwijs

Door leerlingen, studenten en personeel te informeren over het belang van afvalvermindering en afvalscheiding zullen meer mensen geneigd zijn ook daadwerkelijk gehoor te geven aan de oproep tot afvalscheiding. Wanneer de praktische kant goed ingeregeld is, zult u merken dat iedereen eigenlijk zonder problemen hun afval scheidt, omdat het zo makkelijk wordt gemaakt. Zo kunt u als onderwijsinstelling een mooie bijdrage leveren aan een schonere en duurzame toekomst. Helpt u mee?

Neem vooral contact op voor meer informatie over onze diensten. Wij leggen graag uit hoe we kunnen helpen!