Skip to main content

Duurzaam omgaan met de wereld om ons heen wordt steeds belangrijker. Als we voor een goede toekomst willen zorgen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties, moeten we goed nadenken over hoe wij met dingen omgaan. Ook het duurzaam omgaan met afval is hierin enorm belangrijk. Steeds meer huishoudens scheiden daarom hun afval. Maar ook als het om bedrijfsafval gaat, is het duurzaam inzamelen en verwerken van het afval enorm belangrijk. Maar hoe kunt u als ondernemer duurzaam met uw bedrijfsafval omgaan? Wij helpen u daar graag bij.

Duurzaam omgaan met afval begint bij de inzameling

Om zo duurzaam mogelijk met het afval om te gaan, moet het goed ingezameld worden. Goed inzamelen betekent dat verschillende afvalstromen direct gescheiden worden. Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van verschillende containers. Door voor elk type afval, zoals restafval, oud papier en SWILL, een eigen container te hebben, kan het eenvoudiger gerecycled worden. Om u hierbij te helpen kunt u bij ons gemakkelijk de diverse containers huren die u nodig heeft. We bieden de containers in verschillende maten aan, zodat u een afvalcontainer kiest die bij uw behoefte past.

Wat gebeurt er na de inzameling?

Nadat u uw afval in de juiste containers hebt gegooid, zit uw gedeelte erop. Wij komen uw containers op de afgesproken tijden legen. Daarna verwerken wij elk type afval op een zo duurzaam mogelijke manier. Zo recyclen we al het oud papier dat wij inzamelen. En het afval uit de SWILL containers wordt door middel van bio vergisting omgezet in groene stroom. Zo zorgen we ervoor dat het afval op een nieuwe manier weer bruikbaar wordt. Het enige afval dat wij niet duurzaam kunnen verwerken, is het restafval. Daarom hopen wij altijd zo min mogelijk van dit afval in te zamelen. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder restafval wij hoeven te verbranden.

Een betere toekomst voor ons allemaal

Door de afvalinzameling voor u zo makkelijk mogelijk te maken en het afval zo duurzaam mogelijk te verwerken, dragen we een steentje bij aan een duurzamere toekomst. Ook zijn wij trotse donateur van Stichting De Noordzee. Deze onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie zet zich in voor de bescherming en het duurzaam gebruik van de Noordzee. Wilt u ook duurzaam omgaan met uw bedrijfsafval en zoekt u een bedrijf dat u hierbij kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee en leveren graag de nodige containers om het inzamelen en recyclen makkelijker te maken.