Skip to main content

Afvalkalender Sloof Zonwering

Wo 47 18-11-2020   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 49 2-12-2020   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 51 16-12-2020   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 53 30-12-2020   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 2 13-1-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 4 27-1-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 6 10-2-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 8 24-2-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 10 10-3-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 12 24-3-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 14 7-4-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 16 21-4-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 18 5-5-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 20 19-5-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 22 2-6-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 24 16-6-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 26 30-6-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 28 14-7-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 30 28-7-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 32 11-8-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 34 25-8-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 36 8-9-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 38 22-9-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 40 6-10-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 42 20-10-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 44 3-11-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 46 17-11-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 48 1-12-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 50 15-12-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 52 29-12-2021   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier
Wo 2 12-1-2022   1XP2W  Abonnement 1 x per 2 weken ledigen 660 liter rolcontainer papier